Degelijke management ervaring wordt op een unieke manier gecombineerd met communicatie vaardigheden (engagement skills), waarbij men lerend werkt door middel van voortdurende terugkoppeling (feedback).

In de veranderings implementatie handelt men vanuit een ontwikkelingsperspectief (emergent change). De realiteit maakt dat je soms je vooropgezette plan moet wijzigen. Zeilen op het water met veranderende windrichtingen is heel wat anders dan koersen in een motorboot…

shpKlop associeert zich met een netwerk van consultants (RightNetwork), die zich herkennen in het zetten van doelen (start with the end in mind), passie voor wat ze doen en focus op het belang van de juiste mensen, de juiste omgeving en de juiste dialoog…”